Farklılık 1- Termal Kamera

Evlerinizdeki Isı Kaçaklarına
Gözlerinizle Şahit Olun!


Konutların ısı yalıtım ve ısı sorunlarının saptanmasında kullanılan termal kameralar, sıcaklık ölçme özellikleri ve kızılötesi ışın teknolojisi yardımıyla dış cephe, çatı gibi bölgelerde oluşan, hava akımı ya da rutubet kaynaklı sorunları tespit eder ve ısı kaçaklarının yaşandığı alanları farklı renkler ile işaret eder.

ÖZKAL YAPI teknik ekibi, ısı yalıtım uygulaması öncesi binanızın termal çekimlerini gerçekleştirir ve binanızda yalıtıma ihtiyaç duyulan alanları tespit ederek, binanız için en doğru çözümleri sunarlar. Isı yalıtım uygulaması sonrası tekrarlayacakları aynı termal kamera işlemi ile binanızdaki ısı kaçaklarının giderildiği alan ve ısı kayıplarının önlenme oranlarını konut yönetimlerine rapor halinde teslim ederler.

ÖZKAL YAPI 'dan termal kamera hizmeti istemeyi unutmayın!

Farklılık 2- Yalıtım Danışmanlarından Teknik Destek

Zor Bir Süreç Olan Isı Yalıtım Kararı Alma Aşamasında,
Binanızın İhtiyaçlarını Birlikte Belirleyelim. Toplu karar almanın zor ve enerji tasarrufu konusunda beklentilerin yüksek olduğu ısı yalıtım sürecinde, tüm daire sakinlerinin ortak isteği ve kabulünü kazanmak adına yalıtım danışmanları gerekli açıklamaları belirlediğiniz tarih ve adreslerde gerçekleştirir, ısı yalıtım detayları ve binanıza getirileri ile ilgili tüm katılımcıları bilgilendirirler. Gerçekleştirilecek uygulamanın tüm adımlarında yalıtım danışmanlarından ihtiyaç duyduğunuz teknik desteği alabilir, konutlarınıza değer katacak ve konfor seviyesini arttıracak uygulama ve hizmetler hakkındaki önerilerini talep edebilirsiniz.

İdari ve Teknik Şartname
Yalıtım kararı alma sürecinizde, kullanılacak malzeme ve gerçekleştirilecek uygulamalar arasında doğru karşılaştırmayı yapabilmeniz için, ÖZKAL YAPI‘dan talep edeceğiniz teknik ve idari şartnameyi diğer aday uygulayıcı firmalara sunarak arzu ettiğiniz kriterlere göre değerlendirme yapabilirsiniz.

Farklılık 3- Hukuki Danışmanlık

Yalıtım Kararı Hukuki Bir Süreçtir.
Bunu Sizin İçin Biz Çözelim! ÖZKAL YAPI hukuk danışmanlarının yaptığı incelemelerde, yönetimlerinin aldığı yalıtım kararlarının oldukça büyük bir miktarının hukuki açıdan hatalı olduğu ve ileride oluşması muhtemel bir anlaşmazlık durumunda yasal yönden zor durumda kalınmaya sebep olacak eksikliklere sahip olduğu gözlenmiştir. Isı yalıtım uygulamaları esnasında ve ödeme sürecinde kat mülkiyeti kanununa ilişkin tüm hukuki süreçlerde danışmanlık, ÖZKAL YAPI şirket avukatları tarafından ücretsiz yürütülmektedir.

Anlaşma kararı alan konut yönetimlerinin, sözleşme ve karar defteri düzeni konusunda ihtiyaç         duyabilecekleri tüm hukuki destek ile birlikte yalıtım süreci boyunca sorun yaşanabilecek konut    sakinlerinin takibi de ÖZKAL YAPI şirket avukatları tarafından yönetilmektedir.

Yalıtım uygulamalarından muzdarip olmuş konut yöneticileri düşünüldüğünde, hukuki danışmanlık hizmeti sürecin daha sağlıklı yürütütmesini sağlar ve yanlış karar alımları gibi sık rastlanan durumları ortadan kaldırarak, uygulama sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukları giderir.

ÖZKAL YAPI yenilikçi çözümlerine örnek bu hizmeti ile yönetim ve konut sakinleri arasındaki ilişkilerin zarar görmemesini esas alır.

Farklılık 4- Müşteri İlişkileri

Çözüme İhtiyaç Duyduğunuz Her Anda,
ÖZKAL YAPI Bir Telefon Kadar Yakında!  ÖZKAL YAPI müşteri ilişkileri danışmanları, sözleşme aşamasından uygulama bitimine kadar ihtiyaç duyduğunuz her süreçte sorularınıza cevap verir ve çalışmalarını beklentilerinizi karşılamak adına yürütürler.

Yalıtım süreci boyunca, müşterilerimizin istek ve arzuları müşteri ilişkileri danışmanlarımız tarafından öğrenilir ve giderilmesi için gerekli departmanlar koordine edilir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra da müşteri ilişkileri departmanı sizlerle olan iletişimini devam ettirir.

Farklılık 5- 3 Boyutlu Renklendirme

Yalıtım Kararınızı Sözlere Değil,
Kendi Gözlerinize İnanarak Verin!Tüm konut sakinlerinin ortak beğenisini kazanmak doğrultusunda ÖZKAL YAPI tasarım ekibi, kullandığı 3 boyutlu renklendirme teknolojisi ile uygulama öncesinde renk kombinasyonları ve estetik yapı elemanlarını bina fotoğraflarınıza uygular. Bu bilgileri yalıtım projesi sonrasında beklenmedik sonuçlara yol açmamak adına konut yönetimine büyük boyutlu görseller halinde sunar. Bu uygulama sizlere, konutlarınızın uygulama sonrası bürüneceği yeni görünümü ayrıntılı bir şekilde görebilme ve istendiği            takdirde değiştirebilme olanağı sağlar.

Isı yalıtımı ile ilgili yapacağımız görüşmelerde, ÖZKAL YAPI tasarım ekibinin konutlannıza değer katacak estetik tasarım önerilerini öğrenebilirsiniz.

ÖZKAL YAPI öncü olmanın kendisine yüklediği tüm sorumluluğu müşterilerden aldığı ilhamla yerine getirir.

Farklılık 6- Planlama

Siz Karar Verin,
Gerisini Biz Sizin için Düşünelim!ÖZKAL YAPI teknik kadrosunda bulunan mühendislik alt yapısına sahip planlama uzmanları çalışmalarını, binanızda gerçekleşecek ısı yalıtım uygulamasının sorunsuz ilerleyebilmesi ve konut sakinlerinin hissedebilecekleri, uygulama esnasındaki rahatsızlıkları en aza indirebilmek için yürütürler. Tüm sürecin organizasyonu planlama uzmanları tarafından oluşturulur ve gerekli önlemler alınır. Dolayısıyla ÖZKAL YAPI yalıtım projeleri zamanında ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanır.

ÖZKAL YAPI sektörde çok sayıda yalıtım projesini aynı anda yürütebilecek kapasite ve imkanlara sahip tek markadır...

Farklılık 7- Yeterlilik Belgesi Sahibi ÖZKAL YAPI Yalıtım Ustaları

Doğru Yalıtım Ancak İşin Ehli
Ustalar İle Mümkündür!ÖZKAL YAPI yıl içerisinde gerçekleştirdiği usta konferansları ile yalıtım ustalarının sektörel yönelim ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağladığı gibi, yalıtım sektöründe rastlanan ve beklentileri karşılamayan hatalı uygulamaların ancak yalıtım ustalannın sürekli eğitimleri ile önlenebileceğine inanır.

Binlerce usta arasindan birçok kriter göz önünde bulundurularak seçilen ÖZKAL YAPI yalıtım ustaları, İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) tarafından uygulanmaya başlanan ve test-uygulama-değerlendirme süreçleri sonrasında hak kazanılabilen mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaktadırlar.

ÖZKAL YAPI, yalıtım mesleğini icra etmek isteyen ustaların yeterlilik belgesine sahip olmalarını, sektörde yaşanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinde anahtar bir süreç olarak görmektedir.

ÖZKAL YAPI tüm paydaşlarının gelişim ve memnuniyetini varlık sebebi olarak görür...

Farklılık 8- İş Güvenliği

Yalıtım Uygulamalarında ÖZKAL YAPI 'nın
Birinci Önceliği İnsanların Güvenliğidir!Isı yalıtım uygulamaları esnasında iş kazalarının yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır, iş kazası     meydana geldiğinde, işveren olarak konut yönetiminin de sorumlulukları bulunur.

Yüklenici firma olarak ÖZKAL YAPI, proje esnasında çalışacak ekibinin sigortalı olması ve benzeri gibi proje başlangıcında kendine düşen yükümlülükler dışında, yasal açıdan konut yönetimlerinin payına düşen sorumlulukları da üstlenir.

ÖZKAL YAPI ile işveren mali sigortası olarak adlandırılan ve iş kazaları için düzenlenen özel bir sigorta sayesinde alacağınız risk en aza indirgenir.

İş kazaları haricinde şantiye çevresindeki insan ya da araçlara gelebilecek büyük hasarlara karşı da ÖZKAL YAPI, konut yönetiminin sorumluluğunu üstlenecek tedbirler alır.

Farklılık 9- Proje Sorumluları

Uygulama Alanı ÖZKAL YAPI’ya
Teslim Edilmiş Bir Emanettir. Sahip Çıkar.Isı yalıtım uygulamalarında proje alanlarının her gün takip altında tutulması, yaşanabilecek aksaklıklara gösterilecek anında müdahaleler açısından önemlidir.

ÖZKAL YAPI 'nın her bir müşterisine özel atanmış proje sorumluları, önceden planlaması yapılmış rutin ziyaretleri günlük olarak gerçekleştirerek, oluşabilecek sorunları önceden tespit eder ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar.

Bu ziyaretler sayesinde konut yönetimi ile sürekli iletişim içerisinde olarak, planlama uzmanları ile konut yönetimleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve çalışmaların sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olurlar.

Farklılık 10- Ödeme Toplama

Her Dairenin Kendi Sorumluluğunu
Aldığı Çözüm!ÖZKAL YAPI finans ekibi, konut yönetimlerinin en büyük sıkıntılanndan biri olan tahsilat işlemleri yükünü, daire sakinleri ile tek tek görüşmek suretiyle yönetimlerin yerine tahsil ederek, bu sorunu ortadan kaldırmakta ve büyük bir kolaylık sağlamaktadırlar.

Sağlayacağınız, karar defterinde yetki vermek ve konut sakinlerinin iletişim bilgilerini teslim etmek gibi basit yardımlarla, ÖZKAL YAPI finans ekibinin sağladığı bu eşsiz hizmetten kolayca faydalanabilirsiniz.
Ödeme toplama zahmetinden kurtulmanın ayrıcalığı ÖZKAL YAPI ile her an yanınızdadır.

Farklılık 11- İşçilik ve Malzemede Gerçek Garanti

Garanti Vermek Yapılan İşe Duyulan
Güvenin Bir Yansımasıdır! Konut yöneticilerinin sıklıkla mağdur olduğu önemli sorunlardan biri de uygulama sonrası muhatap                bulamama konusudur. ÖZKAL YAPI, müşterilerinin bu sorununu çözmeyi, kurulduğu günden beri öncelikleri arasinda görür. Binanızda gerçekleştirilecek tüm uygulamalar ÖZKAL YAPI ile gerçek bir garanti altına alınır. Söz konusu garantiniz, tercih ettiğiniz ısı yalıtım paket sistemine bağlı olarak 10 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Profesyonel uygulamaları tüm yalıtım sektörü tarafindan kabul edilen ve işçiliğine yalıtım markaları tarafından kefil olunan ÖZKAL YAPI, bu özelliği ile yalıtım sektöründe yer alan ayrıcalıklı bir uygulayıcı firmadır.


Farklılık 12- Enerji Kimlik Belgesi Danışmanlığı

Isı Yalıtım Uygulaması Başlamadan,
Konutlarınızın Proje Sonunda Yer Alacağı
Enerji Verimlilik Sınıfını Öğrenin...Enerji verimlilik sınıfının yüksek olması konutların değerini doğru orantılı olarak arttırır ve bu anlamda enerji kimlik belgesinde üst sınıfta yer almak isteyen konutlarda belirli revizyonların yapılması gerekmektedir.

ÖZKAL YAPI, konut yönetimlerinden aldığı bina mimari projelerini nceleyerek, mevcut enerji verimlilik sınıflarını tespit eder ve uygulama sonrasında konutların hangi enerji verimlilik sınıfında yer alacağını yönetimlere sunar. Ulaşılmak istenen enerji verimlilik sınıfı için TS 825 standartlarına uygun yalıtım malzemesi kalınlıkları ve gerçekleştirilecek diğer uygulama seçeneklerini yönetimlere sunarak müşterilerini daha tasarruflu ve daha değerli evlere kavuşturmak adına danışmanlık hizmeti verir.


Farklılık 13- Bütün İşler için Tek Muhatap

Konutlarınızın İhtiyaçlarını Güvenilir
Çözüm Ortakları ile Tek Seferde Giderin...Konutlarda gerçekleştirilecek her bir uygulama için ayrı ayrı araştırma yapmak ve işin takibi ile uğraşmak zorunda kalınmakta, yaşanabilecek problemler karşısında muhatap bulunamamaktadır. ÖZKAL YAPI, konutlarınızın ihtiyaç duyduğu birçok uygulamaya, alanında uzman partnerler yardımıyla çözümler sunar ve birçok uygulamayı aynı anda, tek ve güvenilir bir muhatap ile gerçekleştirmenizi sağlar.

İhtiyaç duyulan diğer uygulamaların ÖZKAL YAPI tecrübesi ile gerçekleştirilmesi halinde avantajlı ödeme seçenekleri ve ödeme toplama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

ÖZKAL YAPI ısı yalıtım ve ek uygulama gibi paket çözümleri ile konutlara, anahtar teslim bir sistem sunar...


Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3