Farklılık 7- Yeterlilik Belgesi Sahibi ÖZKAL YAPI Yalıtım Ustaları

Doğru Yalıtım Ancak İşin Ehli
Ustalar İle Mümkündür!ÖZKAL YAPI yıl içerisinde gerçekleştirdiği usta konferansları ile yalıtım ustalarının sektörel yönelim ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağladığı gibi, yalıtım sektöründe rastlanan ve beklentileri karşılamayan hatalı uygulamaların ancak yalıtım ustalannın sürekli eğitimleri ile önlenebileceğine inanır.

Binlerce usta arasindan birçok kriter göz önünde bulundurularak seçilen ÖZKAL YAPI yalıtım ustaları, İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) tarafından uygulanmaya başlanan ve test-uygulama-değerlendirme süreçleri sonrasında hak kazanılabilen mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaktadırlar.

ÖZKAL YAPI, yalıtım mesleğini icra etmek isteyen ustaların yeterlilik belgesine sahip olmalarını, sektörde yaşanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinde anahtar bir süreç olarak görmektedir.

ÖZKAL YAPI tüm paydaşlarının gelişim ve memnuniyetini varlık sebebi olarak görür...

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3