Farklılık 8- İş Güvenliği

Yalıtım Uygulamalarında ÖZKAL YAPI 'nın
Birinci Önceliği İnsanların Güvenliğidir!Isı yalıtım uygulamaları esnasında iş kazalarının yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır, iş kazası     meydana geldiğinde, işveren olarak konut yönetiminin de sorumlulukları bulunur.

Yüklenici firma olarak ÖZKAL YAPI, proje esnasında çalışacak ekibinin sigortalı olması ve benzeri gibi proje başlangıcında kendine düşen yükümlülükler dışında, yasal açıdan konut yönetimlerinin payına düşen sorumlulukları da üstlenir.

ÖZKAL YAPI ile işveren mali sigortası olarak adlandırılan ve iş kazaları için düzenlenen özel bir sigorta sayesinde alacağınız risk en aza indirgenir.

İş kazaları haricinde şantiye çevresindeki insan ya da araçlara gelebilecek büyük hasarlara karşı da ÖZKAL YAPI, konut yönetiminin sorumluluğunu üstlenecek tedbirler alır.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3